Gabinet psychologiczny ziębice

Psychoterapia w leczeniu nerwicy oraz depresji

Zaburzenia a także choroby psychiczne dotykają Polaków co raz częściej. Mówi się, że depresja jest chorobą XXI wieku, choć socjolodzy deklarują, iż dopiero w dwudziestym pierwszym stuleciu rozpoczęto ja nagłaśniać i stąd mylne wniosek, że dotyka ludzi znacznie częściej niż jeszcze dwadzieścia lat temu. Nie tylko melancholia jest problemem znacznej części populacji – pośród w wielu przypadkach diagnozowanych chorób jest także nerwica. Może ona przybierać różnorodne odmiany. Jej na ogół spotykanym wariantem nerwica natręctw, która objawia się towarzyszącymi osobie chorej natrętnymi myślami karzącymi mu wielokrotnie powtarzać daną czynność, chociaż takie zachowanie nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Chorzy na nerwicę natręctw doświadczają również uczucia popłochu oraz napięcia – nieodłącznych elementów natrętnych myśli. Częstym obiektem natręctw są bliscy osoby chorej – natręctwa dotyczą na przykład tego, że komuś przydarzy się fatalny wypadek. Innym wariantem nerwicy jest nerwica lękowa. Najogólniej można rzec, że osoba nią dotknięta odczuwa niepokój, lęk, a w zaawansowanej postaci panikę w momentach nie będących sytuacjami w jakikolwiek sposób zagrażającymi życiu czy też zdrowiu. Strach jest niezrozumiały i wielokrotnie chory sam nie może rzec czego się boi. Trzecim wariantem jest nerwica dająca umiarkowane czy też silne objawy somatyczne – chory doznaje kołatania serca, utraty świadomości, zdawkowych ustępujących paraliżów jednej kończyny czy też jednej strony ciała. Przeważnie nim przybędą do psychiatry albo odwiedzą gabinet psychologiczny nieraz trafiają do szpitali z podejrzeniem zawału, udaru, wylewu albo podobnej, dające nagłe symptomy niedyspozycji. Pacjenci, u których zdiagnozowano nerwicę – bez względu na tego, jakiego ona jest typu – wielokrotnie są wycofani z życia społecznego, stronią od kontaktu z ludźmi. Uskarżają się też na objawy typowo depresyjne – przykładowo wrogość do życia, myśli samobójcze, poczucie bezsensu, osamotnienia a także niespełnienia. Chorym rekomenduje się leczenie farmakologiczne powiązane z silną psychoterapią (przykładowo uczestnictwo w terapii grupowej na dziennym oddziale leczenia nerwic czy też terapię indywidualną, w której istotną sprawą jest wyznaczenie optymalnej dla pacjenta ilości i długości sesji). Powodzenie psychoterapii zależne jest w dużym stopniu od zaangażowania terapeuty oraz od pozytywnego nastawienia samego pacjenta (osoby, które nie wierzą, że mogą sobie w ten sposób pomoc w wielu przypadkach zyskują nawet odwrotne skutki). Nerwica jest chorobą uleczalną, choć często zdarza się, że u chorych okresy remisji przeplatają się z okresami nasilenia śladów, co w dużym stopniu obniża ich motywację do dalszego leczenia.


Możliwość komentowania jest wyłączona.